Kännetecken: Variabel. Framvingen grå med vit och orangebrun pudring. Svarta ofta diffusa fläckar centralt och ibland orangebruna, vita eller svarta längsgående streck. Många svarta fjäll längs ytterkanten.

Scrobipalpula
diffluella

Binkesmåstävmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 8-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Erigeron acer

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Scrobipalpula tussilaginis
Hästhovssmåstävmal
Scrobipalpula psilella
Ljuskantad småstävmal