Kännetecken: Grå framvingar med varierande mängd rödbruna fjäll spridda över vingarna. Svarta centrala fläckar 1/2 och 3/5 ut och en bakom och strax innanför den inre av dessa. Svarta fläckar längs ytterkanten.

Scrobipalpa
obsoletella

Ljusgrå småstävmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Chenopodium

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Scrobipalpa nitentella
Saltmållesmåstävmal
Bryotropha terrella
Brun mossmal
Scrobipalpula tussilaginis
Hästhovssmåstävmal