Kännetecken: Grå framvingar med stor orangebrun fläck vid vingbasen och ofta orangebrunt längs i bakre delen längre ut. Brett svart tvärband 1/3 ut med vågig vit delningslinje som inte når framkanten. Vit tvärlinje 4/5 ut.

Sciota
adelphella

Vitpilsmott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 20-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus alba, Salix alba

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Sciota hostilis
Aspmolnmott
Sciota fumella
Östligt molnmott
Sciota rhenella
Svartbandat molnmott
Euzophera pinguis
Askbarkmott