Kännetecken: Stor karakteristisk art med mörkbruna framvingar med lite purpurton och med nätmönster av lite ljusare fläckar. Sammanhängande gulvitt stråk längs bak- och ytterkant med små mörkbruna fläckar.

Scardia
boletella

Jättesvampmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 34-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: