Kännetecken: Gråsvarta framvingar med två diffusa silvriga tvärband som ibland knappt syns alls. Hanen har karakteristiskt vitt huvud med förtjockade antenner längst in.

Salebriopsis
albicilla

Vithövdat molnmott

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 19-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix, Tilia cordata

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Pyla fusca
Svartbrunt ljungmott