Kännetecken: Gråbrun framvinge med vita fläckar och karakteristiskt brutet och böjt svart längsgående streck ut mot spetsen. Basen gråbrun kantat av svart och sedan vitt tvärband med resta fjäll. Svartvitt ringade antenner.

Recurvaria
nanella

Fruktträdsböjmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus avellana, Cotoneaster, Crataegus, Malus sylvestris, Prunus, Pyrus communis, Sorbus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Parachronistis albiceps
Hasselknoppsmal
Teleiodes sequax
Solvändebladmal