Kännetecken: Gulbruna breda framvingar med rikligt med mörkare brun pudring. Mycket diffus inre tvärlinje. Relativt rak mörk tvärlinje 2/3 ut som gör en sväng runt halvmåneformad diffus diskfläck. Diffust mörkt tvärband i ytterfältet.

Psammotis
pulveralis

Pudrat ängsmott

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 19-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Mentha

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Pyrausta aerealis
Sandfältsljusmott
Paracolax tristalis
Ockragult sprötfly
Herminia tarsipennalis
Gulgrått tofsfly