Kännetecken: Omisskännelig. Guldgula framvingar med en stor silverkantad njurfläck relativt långt in på vingen. Diffust men tydligt mörk tvärlinje utanför njurfläcken. Ljusare rundat markerat fält ut mot framhörnet.

Polychrysia
moneta

Guldgult metallfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 32-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aconitum, Consolida, Delphinium, Trollius