Kännetecken: Gråbruna framvingar med vit tydlig men diffust avgränsad oval och njurfläck. Två breda vita och småhackiga tvärlinjer. Diffus våglinje och fältet utanför ljusare. Vita vingfransar med smala svarta streck. Dagaktiv.

Polia
richardsoni

Större hedfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 30-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus alpinus

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Sympistis lapponica
Lapskt hedfly
Sympistis heliophila
Vitvingat hedfly
Polia lamuta
Sibiriskt lundfly
Lasionycta staudingeri
Högnordiskt hedfly
Xestia quieta
Spensligt hedfly