Kännetecken: Orangebruna framvingar med 3 smala längsgående silvriga fläckar i inre delen av framvingen med de yttre närmande varandra. Utanför finns 3 silvriga tvärband och svart fläck nära spetsen.

Phyllonorycter
platani

Platanguldmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Platanus x hispanica

Liknande (1 st)

Detaljer, alla