Kännetecken: Variabel. Rödbruna framvingar med mörk fläck vid bakkanten 1/3 ut med ljus tvärlinje utanför. Yttre halvan ofta ljusare och med mörka prickar både centralt och nära bakkanten. Mjukt vågig dubbel (mörk respektive ljus) tvärlinje 4/5 ut.

Phycita
roborella

Gråbrunt ekbladsmott

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 23-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus, Pyrus, Quercus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Selagia spadicella
Kastanjebrunt glansmott
Rhodophaea formosa
Almmolnmott
Acrobasis advenella
Rönnbladsmott