Kännetecken: Mörkbruna vingar med ett flertal vågiga tvärlinjer. Har mörkt tvärband och mörk fläck från framhörnet som går ihop med tvärbandet. Bakvingens ytterkant hackig. Båda vingarnas ytterkant markerad med tunna svarta streck.

Philereme
transversata

Svartbrun klaffmätare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 29-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Frangula alnus, Rhamnus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Philereme vetulata
Grå klaffmätare
Horisme vitalbata
Längsbandad strimmätare
Horisme tersata
Svartbältad strimmätare
Horisme aquata
Vitaktig strimmätare