Kännetecken: Lite variabel. Gulbruna framvingar med två ljusare grågula tvärband och grågul ytterkant som alla kantas av blyglänsande linjer. Inre tvärbandet 1/3 ut och rakt, yttre 2/3 ut vid framkanten och riktat mot bakhörnet.

Phiaris
metallicana

Metallbrokvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Phiaris obsoletana
Fjällbrokvecklare
Phiaris schulziana
Ljungbrokvecklare