Kännetecken: Ljusa smutsvita eller gulbruna framvingar med rödbrunt tvärband från bakkanten knappt halvvägs ut som når strax över mitten och som ofta har svarta fjäll. Svart prick vid bakkanten nära hörnet.

Phalonidia
affinitana

Strandasterblomvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 11-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Tripolium vulgare

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Phalonidia udana
Topplösablomvecklare
Gynnidomorpha vectisana
Sältingblomvecklare