Kännetecken: Vita framvingar med mörkt centralt tvärband som i regel bildar svart fläck vid framkanten och är diffust i bakre delen. Tydligt grått band längs ytterkanten som delas av vit våglinje.

Perizoma
blandiata

Ögontröstsfältmätare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Euphrasia

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Xanthorhoe fluctuata
Svartfläcksfältmätare