Kännetecken: Variabel. Ofta brunröd längs framkanten och i övrigt mörk framvinge. En form har istället halmfärgad framkant och en annan svart framkant. Synlig oval och njurfläck. Bakvingar pärlemor med mörka ribbor. Sällsynt migrant.

Peridroma
saucia

Vittofsjordfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 45-56 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: