Kännetecken: Omisskännelig. Vita framvingar med mörkt rödbrun teckning i form av stort rotfält, centralt tvärband och fläck vid framkanten långt ut. Det bruna har silvriga fläckar och tofsar av resta svarta fjäll. Silvriga fläckar i det vita i ytterfältet.

Periclepsis
cinctana

Mindre vitbandsvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis, Artemisia, Genista, Lotus