Kännetecken: Två yttre tvärlinjerna går nästan ihop nära bakkanten. Yttre tvärlinjen mer eller mindre rak ut mot bakkanten, har svarta prickar vid ribborna och gör en knyck nära framkanten. Mittre tvärlinjen har mörk skuggning nära framkanten.

Peribatodes
rhomboidaria

Fruktträdslavmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 30-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Clematis vitalba, Crataegus, Frangula alnus, Fraxinus, Hedera helix, Ligustrum vulgare, Lonicera, Prunus domestica, Prunus spinosa, Quercus, Rosa canina, Rubus, Taxus baccata

Liknande (7 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Peribatodes secundaria
Granlavmätare
Deileptenia ribeata
Barrskogslavmätare
Alcis repandata
Vågbräddad lavmätare
Hypomecis roboraria
Större eklavmätare
Hypomecis punctinalis
Ringad eklavmätare
Ectropis crepuscularia
Dubbelvågig lavmätare