Kännetecken: Gulbruna framvingar med varierande mängd ljus tvärgående vattring. Stor ljus fläck ut mot bakhörnet och rikligt med korta ljusa streck från framkanten.

Pelochrista
caecimaculana

Rödklintsrotvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Carduus, Centaurea jacea, Centaurea nigra, Epilobium, Serratula

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Eucosma hohenwartiana
Rödklintsfrövecklare