Kännetecken: Bruna framvingar med bakre halvan till stora delar vit med svart pudring. Diffus böjd brun tvärlinje halvvägs ut och en lite hackigare diffus brun tvärlinje långt ut. Karakteristiska grå vingfransar med 3-4 vita fläckar.

Pediasia
truncatellus

Mossegräsmott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 25-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: