Kännetecken: Svagt gröna vingar som bleknar till brunt. Rostbrunt band över främre delen av bakkroppen. Yttre tvärlinjen tämligen jämnt rundad i främre delen. Diskpunkten ofta förbunden med framkanten av svart linje.

Pasiphila
chloerata

Slånmalmätare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 16-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Prunus spinosa

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Pasiphila debiliata
Blåbärsmalmätare
Pasiphila rectangulata
Grön malmätare