Kännetecken: Brunsvart teckning på stråfärgad vinge som ibland har antydan till grön nyans. Stor ljus fläck centralt nära ytterkanten avgörande tecken.

Parectropis
similaria

Grågul lavmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 30-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Alnus, Betula, Corylus avellana, Fagus, Quercus, Tilia, Vaccinium

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Peribatodes secundaria
Granlavmätare
Ectropis crepuscularia
Dubbelvågig lavmätare
Aethalura punctulata
Allavmätare