Kännetecken: Brunsvarta framvingar med rikligt med gulbruna fjäll i yttre delen och med gulvit fläck vid bakkanten med upp till 3 genomgående mörka streck. Vitgula streck från framkanten.

Pammene
suspectana

Asksolvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fraxinus excelsior

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Pammene albuginana
Ekgallssolvecklare
Pammene argyrana
Mindre eksolvecklare
Pammene obscurana
Mörk björksolvecklare
Pammene populana
Videsolvecklare
Pammene spiniana
Slånsolvecklare