Kännetecken: Omisskännelig. Rosa framvinge med brungul teckning längs bakkanten. Ibland ljust streck längs framkanten.

Oncocera
semirubella

Käringtandsmott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 17-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hippocrepis, Lotus corniculatus, Medicago sativa, Ononis, Trifolium repens

Liknande (1 st)

Detaljer, alla