Kännetecken: Framvingar gråvita med brun och svart teckning, delade 2/3 ut. Vit fläck vid delningens bas. Innanför denna finns ganska diffus mörk kil som hänger samman med lång mörk fläck längs framkanten vid delningens bas.

Oidaematophorus
rogenhoferi

Gråbinkefjädermott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 30-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Erigeron acer

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Oidaematoph. lithodactylus
Grått krisslefjädermott
Oidaematoph. vafradactylus
Brunt krisslefjädermott