Kännetecken: Gråvita framvingar med gråbrunt rotfält. Grå vattring i det vita och svart och brun fläck vid bakkanten 2/3 ut. Rostbrun teckning mot framhörnet och i bakre halvan av ytterfältet finns några svarta streck.

Notocelia
roborana

Större rosenvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Notocelia rosaecolana
Blek rosenvecklare
Notocelia trimaculana
Hagtornsskottvecklare
Notocelia incarnatana
Mindre rosenvecklare