Kännetecken: Gråbruna framvingar. Trekantig rundad rödbrun fläck med vit kant långt ut vid bakkanten. Ljust fällt innanför denna och utanför ett ljust tvärband som når bakhörnet.

Notocelia
uddmanniana

Björnbärsvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 14-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Epiblema junctana
Krisslevecklare