Kännetecken: Omisskännelig. Långsmala gråbruna till rödbruna framvingar. Två diffusa tunna hackiga mörka tvärlinjer. Dubbla mörkbruna ovaler som ibland flyter ihop till 8 och mörk njurfläck.

Nomophila
noctuella

Nattflymott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 20-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Medicago sativa, Poa, Polygonum aviculare, Trifolium, Triticum, Vaccinium myrtillus