Kännetecken: Ej inlagda

Neofaculta
infernella

Skvattramstävmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 16-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Vaccinium myrtillus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Neofaculta ericetella
Ljungstävmal
Aroga velocella
Streckad syrastävmal
Monochroa lutulentella
Älggräsdystermal