Kännetecken: Mörkgrå framvingar med spridda svarta och vita fjäll längs ribborna. 3 avlånga vitkantade svarta fläckar på rad 1/5, 2/5 och drygt 1/2 ut samt en bakom och innanför den mittre. Svarta fläckar runt ytterkanten.

Neofaculta
infernella

Skvattramstävmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 16-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Rhododendron tomentosum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Neofaculta taigana
Tajgastävmal
Neofaculta ericetella
Ljungstävmal
Monochroa lutulentella
Älggräsdystermal
Aroga velocella
Streckad syrastävmal