Kännetecken: Mörkgrå framvingar med spridda svarta och vita fjäll längs ribborna. 3 avlånga vitkantade svarta fläckar på rad 1/5, 2/5 och drygt 1/2 ut samt en bakom och innanför den mittre. Svarta fläckar runt ytterkanten.

Neofaculta
ericetella

Ljungstävmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Erica

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Neofaculta infernella
Skvattramstävmal
Neofaculta taigana
Tajgastävmal
Monochroa lutulentella
Älggräsdystermal
Aroga velocella
Streckad syrastävmal