Kännetecken: Brunsvarta framvingar med ett antal små blekgula fläckar längs framkanten och ytterligare små ljusa fläckar längs ytterkanten. Huvudet karakteristiskt med blekgula fjäll i främre delen och svarta i den bakre.

Nemapogon
falstriellus

Sorgsvampmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Triaxomasia caprimulgella
Hålträdssvampmal