Kännetecken: Vita framvingar med några små brungula fläckar. Svart teckning i form av ett vinklat tvärband centralt, stråk längs inre 1/4 av framkanten och några små längs ytterkanten. Huvudet vitt.

Nemapogon
clematellus

Alsvampmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla