Kännetecken: Gula framvingar med bred rödbrun teckning längs framkant, ytterkant och längs ribborna. Diffust mörkt tvärband 3/4 ut från framkanten som når bakkanten halvvägs ut. Vita vingfransar med svart tvärlinje innanför.

Nascia
cilialis

Jättestarrsmott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 20-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Cladium mariscus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Antigastra catalaunalis
Nattsländemott