Kännetecken: Halmgula breda framvingar. Tydlig oval och njurfläck och karakteristisk gråsvart fläck genom och utanför njurfläcken. Gråsvart teckning längs ytterkanten med vågig inre begränsning. Ett enda exemplar i Sverige (2005).

Mythimna
languida

Brokigt gräsfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 28-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: