Kännetecken: Rödbruna framvingar med grå framkant i inre 2/3 som vidgas till fläckar 2 gånger. Vit framkantsfläck 3/4 ut och 2 grupper av resta mörka fjäll 1/2 och 2/3 ut i bakre delen. Grått streck runt spetsen och ett par längsgående svarta streck.

Mompha
idaei

Större mjölkebrokmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Mompha miscella
Solvändebrokmal