Kännetecken: Ljusa brungula framvingar med rödbruna prickar 2/5 och 2/3 ut samt strax innanför och bakom den inre. Rödbrunt längs inre och yttre delen av framkanten samt en fläck bakom den yttre av fläckarna. Palpsegment 2 tjockt och långt.

Mesophleps
silacellus

Solvändepalpmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Helianthemum

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Metzneria metzneriella
Trepunktskorgmal
Brachmia dimidiella
Sandfältspalpmal