Kännetecken: Brungula framvingar med mörk ytterkant och vingfransar. Två gulbruna tvärlinjer, den yttre gör sväng inåt bakom njurfläcken. Njurfläck och dubbel oval markerade med gulbrun kant.

Mecyna
flavalis

Gyllenängsmott

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 21-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Ballota nigra, Reseda, Urtica

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Udea lutealis
Blekgult ängsmott
Paratalanta pandalis
Spensligt ängsmott