Kännetecken: Grå vingar med brunorange fläck långt ut på framvingens framkanten som ofta är utdragen i tvärband och svag inbuktning på ytterkanten diagnostiska. Bakvingen utdragen i spets.

Macaria
liturata

Tallbågmätare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 22-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Juniperus communis, Picea abies, Pinus strobus, Pinus sylvestris

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Macaria signaria
Granbågmätare
Macaria artesiaria
Videbuskmätare