Kännetecken: Grå framvingar med mörkare oregelbundet mellanfält med smal oval och njurfläck. Vitt längs ytterkanten av mellanfältet och vitt band längs hela ytterkanten.

Loxostege
manualis

Alvarljusmott

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 19-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium

Liknande (1 st)

Detaljer, alla