Kännetecken: Smala halmgula framvingar med litet mörkare rotfält. Rödbruna oregelbundna tvärband 1/4 ut och strax utanför mitten samt fläck i samma nyans längst ut på vingen.

Lobesia
littoralis

Triftskottvecklare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 11-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Eriopsela quadrana
Röllikarullvecklare