Kännetecken: Gråspräckliga framvingar med ett par hackiga vita tvärlinjer. Njurfläck och oval diffusa. Bakvingar mörka med mycket diffus ljus tvärlinje. Nattaktiv.

Lasionycta
dovrensis

Gråsvart fjällfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 22-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus, Dryas octopetala

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Sympistis lapponica
Lapskt hedfly
Sympistis nigrita
Svart hedfly
Lasionycta staudingeri
Högnordiskt hedfly
Lasionycta secedens
Gulvingat hedfly