Kännetecken: Omisskännelig. Lilaglänsande framvingar med gyllene pudring i ytterfältet, i en fläck vid bakkanten och en liten fläck nära roten. Till 1994 bofast i Skåne. En observation 2003 på Gotland.

Lamprotes
c-aureum

Förgyllt metallfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 34-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aquilegia vulgaris, Thalictrum