Kännetecken: Gulröda lite kantiga vingar med utdraget hörn och med runda svarta fläckar. Vingribborna jämförelsevis omarkerade. Undersidan av bakvingen unik med stora silvriga fläckar både i inre delen och längs ytterkanten.

Issoria
lathonia

Storfläckig pärlemorfjäril

Alla foton ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 34-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Onobrychis, Viola arvensis, Viola biflora, Viola canina, Viola odorata, Viola tricolor

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Argynnis paphia
Silverstreckad pärlemorfjäril