Kännetecken: Omisskännelig. Bruna framvingar med tydlig mörk oval och njurfläck. Stor mörk nagelformad fläck bakom ovalen som startar vid den raka inre vita tvärlinjen. Tydlig ganska rak vit våglinje med stora svarta pilar på insidan. En obs på Öl.

Hyssia
cavernosa

Hålrotsfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 30-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aristolochia, Silene