Kännetecken: Största lavmätaren. Grå eller gråbruna vingar. Två centrala svarta tvärlinjer går samman till en fläck nära bakkanten. Liten svart diskpunkt på framvingen. Hanen har yviga kamtandade antenner förutom sista 2 mm.

Hypomecis
roboraria

Större eklavmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 40-65 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Quercus, Salix, Ulmus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Hypomecis punctinalis
Ringad eklavmätare
Peribatodes rhomboidaria
Fruktträdslavmätare
Peribatodes secundaria
Granlavmätare