Kännetecken: Mycket liten med uppåt- och bakåtriktade palper. Framvingarna grå med en mörk tvärlinje från framhörnet och en som svänger runt den lilla diskpunkten. Tvärlinjer och diskpunkt har vit kant utåt. Tas lätt för småfjäril.

Hypenodes
humidalis

Dvärgmottfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 14-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Juncus, Luzula, Potentilla palustris, Sparganium

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Schrankia costaestrigalis
Snedstreckat mottfly
Schrankia taenialis
Tvärstreckat mottfly