Kännetecken: Breda triangulära bruna framvingar med utdraget framhörn. Mörkbrun rak tvärlinje mitt på vingen och svagare hackig innanför. Små svarta fläckar med vit kant i ytterfältet. Långa uppåtsvängda palper.

Hypena
proboscidalis

Brunstreckat näbbfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 25-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium, Humulus lupulus, Lamium, Plantago, Stachys, Urtica dioica

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Hypena rostralis
Humlenäbbfly