Kännetecken: Silvergrå framvingar med ett diffust avgränsat brett svart tvärband centralt med vit inre begränsning. Par av svarta prickar 3/4 ut och svarta fjäll dominerar ut mot spetsen.

Hypatopa
segnella

Blandskogsförnamal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla