Kännetecken: Gråbruna framvingar med främre delen vit med svart pudring och svart skuggning längs framkanten i yttre halvan. Tvärband av 3 svarta fläckar 1/3 ut, den i mitten störst. 2 svarta diskpunkter, den bakre störst.

Homoeosoma
nebulellum

Molnkorgmott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 20-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cirsium vulgare, Senecio jacobaea

Liknande (7 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Homoeosoma nimbellum
Grått korgmott
Phycitodes maritima
Vitkantat korgmott
Phycitodes saxicola
Vinkelkorgmott
Phycitodes albatella
Triangelkorgmott
Phycitodes binaevella
Storpunktskorgmott