Kännetecken: Ljust rödtonade glansiga framvingar med brunt tvärband knappt halvvägs ut med svart fläck i utkanten och utvidgning mot bakhörnet. En hel del ytterligare brun teckning både i yttre och inre delen av vingen.

Gynnidomorpha
minimana

Kärrspireblomvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 10-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pedicularis palustris

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Gynnidomorpha permixtana
Rödbrokig blomvecklare
Gynnidomorpha alismana
Svaltingblomvecklare